Regulamentul concursului Vacanța în Tenerife

Art. 1 ORGANIZATORUL

Organizatorul este compania Subcetate Apartamente SRL, cu sediul in Brasov, str.Vulcan nr.44, jud. Brasov, inregistrata la ONRC sub nr J8/2042/2015, avand CIF RO 35332924. 

Art.2. PARTICIPANTI

In concursul “Vacanta in Tenerife” se vor inscrie automat toate persoanele  care achizitioneaza de la Subcetate Apartamente SRL un apartament in Subcetate City, Sanpetru, str. Drumul cu Plopi nr. 114, 116, jud. Brasov.

Art. 3  DREPTUL DE PARTICIPARE

Nu pot participa la concurs angajatii Subcetate Apartamente SRL si nici rudele acestora de gradul I sau II.

Concursul se adreseaza persoanelor peste 18 ani, care achizitioneaza un apartament in Subcetate City, indiferent de modalitatea de plata a acestuia.  

Art. 4  CAMPANIE

Campania se adreseaza exclusiv persoanelor prevazute la art.2.

In perioada alocata campaniei, participantii sunt inscrisi prin  automat, prin achizitionarea unui apartament in Subcetate City, Sanpetru, str. Drumul cu Plopi nr. 114, 116, jud. Brasov, prin semnarea unui antecontract de vanzare-cumparare sau a unui contract de vanzare privind unul dintre apartamentele vandute de catre Subcetate Apartamente SRL.

Cu toate ca inscrierea se face automat, este obligatorie completarea unui formular de concurs prin care participantul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, astfel ca refuzul completarii acestui formular va elimina participantul din concurs.

Art. 5 PERIOADA CAMPANIEI

Inscrierea in concurs se va face incepand cu data de 1 mai 2019 si pana in data de 31 iulie 2019 (inclusiv).

Art. 6 Extragerea

Extragerea va avea loc in data de 1 august 2019, fie cu ajutorul  random.org, fie prin tragere la sorti organizata la sediul Subcetate Apartamente SRL, in prezenta notarului public, si anuntata pe site-ul www.subcetate-apartament.ro  cu cel putin 5 zile inainte.

Art. 5  DESCRIEREA PREMIILOR 

Premiul I  consta intr-o excursie in Tenerife,  7 nopti cazare intr-un  hotel de 4 stele, pentru doua persoane,  in perioada 20 august-27 august 2019, all inclusive.  Serviciile incluse: cazare, masa si transport avion.

Premiul II  consta intr-un Citybreak (2 nopti) intr-un oras european, pentru doua persoane.  Serviciile incluse sunt cazare si transport. 

Premiul III  consta intr-un weekend pentru doua persoane, la  pensiunea Panicel din Rasnov, jud Brasov,  Romania, 2 nopti, all inclusive.   Serviciile incluse sunt cazare si masa.

In cadrul acestui concurs nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor sau schimbarea acestora. Alegerea hotelului si a orasului se face de catre organizatori.

Transportul asigurat poate consta numai in biletul de avion, fara transferuri hotel-aeroport etc.

Castigatorii concursului vor fi anuntati telefonic  (pe numarul de telefon comunicat de participant)  sau pe e-mail, daca este comunicat organizatorului, precum si prin afisare pe site-ul www.subcetate-apartament.ro , in perioada 1-4 august 2019.

In cazul in care pana in data de 5 august 2019, castigatorul nu raspunde  telefonului, e-mailului sau mesajului transmis de catre organizator, acesta pierde dreptul de a mai ridica/primi premiul, urmand ca premiul sa fie acordat castigatorului locului II, iar premiul locului II va fi acordat castigatorului locului III, urmand a se organiza o noua extragere pentru a se desemna castigatorul locului III.

Castigatorul trebuie sa puna la dispozitia organizatorului, pana in data de 5 august 2019, toate datele necesare pentru acordarea premiului.

Prin acceptarea premiului, castigatorul accepta ca numele si imaginea lui sa fie facute publice si folosite de catre organizator in scopuri publicitare, castigatorul neputand emite pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea si difuzarea acestora.

In cazul in care organizatorul constata ca persoana desemnata drept castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat oricare dintre conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau retrage oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa  datoreze vreo  despagubire sau plata respectivului castigator.

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului Oficial al concursului.

ART.7  PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga  sa respecte prevederile GDPR, de asemenea, prin participarea la concurs, participantul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea  si stocarea datelor de catre Subcetate Apartamente SRL.

Datele personalele pe care le prelucram sunt adresele de e-mail si/sau numarul de telefon de pe care contactati pentru a solicita informatii cu privire la apartamentele noastre sau la concurs, adrese pe care va trimitem apoi ofertele noastre aflate in derulare pentru ca dvs sa fiti intotdeauna bine informati, precum si datele de identificare necesare incheierii contractelor de achizitie a apartamentelor.

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produse si servicii sau pentru a va oferi asistenta cu privire la achizitia unei locuinte (daca este cazul), in scop de marketing, publicitate, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul dvs. daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.

Pentru a va oferi servicii cat mai competitive, pentru a executa tranzactiile pe care le initiezi, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele dvs. personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, alte institutii financiar-bancare, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard etc).

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le aveti:

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Brasov, str. Vulcan nr. 44, jud. Brasov, la nr. de fax  0268-547.391sau prin e-mail, la: office@subcetate-apartament.ro, ori telefonic la numerele: 0745.151.454. In plus, am numit un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate. 

Nu in ultimul rand, trebuie sa stiti ca informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veti putea gasi si pe site-ul nostru, la adresa https://www.subcetate-apartament.ro/asistenta/prelucrare-date. De asemenea, ne puteti suna oricand si cere mai multe detalii la numerele de contact mentionate mai sus.

Art. 8. ALTE CLAUZE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existentei programului campaniei “Vacanta in Tenerife”, fara  o notificare prealabila. Varianta modificata va fi adusa la cunostinta clientilor prin publicare pe site-ul  www.subcetate-apartament.ro .

Pentru orice alte informatii sau nelamuriri puteti contacta direct organizatorul la adresa de e-mail: office@subcetate-apartament.ro. 

Prezentul regulament este public si disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Succes  participantilor!

Subcetate Apartamente SRL

Mosneanu Simona