Intentie de dezvolatare Subcetate City pentru urmatorii ani

Intentie de dezvolatare Subcetate City pentru urmatorii ani
INTENȚIE DE DEZVOLTARE SUBCETATE CITY PENTRU URMĂTORII ANI
Avand in vedere necesitarea informarii corecte a proprietarilor de apartamente din Subcetate City cu privire la solicitarea emiterii PUZ - modificator –Construire Biserica si Complex Sportiv, Sanpetru, str.Drumul cu plopi, jud. Brasov, va aducem la cunostinta urmatoarele:
Obiectul PUZ-ului modificator –Construire Biserica si Complex Sportiv il constituie terenul in suprafata de 15.518 mp, proprietatea Subcetate Apartamente SRL, situat in intravilanul comunei Sanpetru, invecinat cu paraul Timisul Sec, cu acces din strada Drumul cu Plopi.
Initiatorul proiectului PUZ doreste reglementarea terenului în vederea completării zonelor de locuire din vecinătate cu o serie de funcțiuni complementare care sa ridice nivelul calității locuirii în zonă, constand in zone de agrement, sport, spatii verzi si cladiri de cult. Beneficiarul dorind realizarea unui teren de sport acoperit, a unei săli de fitness, a unei săli multifuncționale, a unei piscine acoperite și a unei zone verzi, precum si a unei bisericute de lemn, traditionala.
In partea centrală a terenului a fost delimitată o zonă pentru activități sportive și de agrement care cuprinde: un teren de fotbal acoperit, cu o înălțime maximă de 12,00 m, o sală de fitness, o piscină acoperită și o sală multifuncțională ale căror înălțimi nu depășesc 9,00 m.
In nordul terenului care a generat P.U.Z. Modificator a fost propusă o biserică traditionala din lemn, cu o suprafață construită de 126,50 mp și o înălțime maximă de 20 m (turla).
Astfel, din terenul in suprafata de 15.518 aferent acestui PUZ, bilantul teritorial pentru de functiuni de mobilare urban este:
- Cladiri sport, agrement, in suprafata de 2008 mp (reprezentand 12,94% din teren)
- Cladire cult (bisericuta), in suprafata de 165,5 mp (reprezentand 1,06 % din teren)
- Spatii verzi, in suprafata de 6738 mp (reprezentand 43,42 % din teren)
- Circulatii, parcaje, alei, in suprafata de 6606,5 mp (reprezentand 42,57 % din teren)
Mentionam faptul ca, prin PUZ-ul modificator propus, dezvoltatorul Subcetate Apartamente SRL, in vederea cresterii nivelului de confort al zonei si implicit a locuitorilor din cartier, prin crearea unui centru de agrement sportiv, compus din teren de fotbal, piscina, sala de sport etc, precum si a unei biserici de lemn traditionala, care sa deserveasca nevoile cartierului, a renuntat la construirea a doua blocuri de locuinte, respectiv la un numar de 120 de apartamente, aprobate deja prin PUZ-urile anterioare, care urmeaza a fi construite conform PUZ initial, in cazul neaprobarii PUZ-ului Modificator.
Costurile privind viitoarea investiție vor fi suportate în totalitate de inițiatorul P.U.Z., Subcetate Apartamente SRL, fie din surse proprii, fie prin accesarea de fonduri, conform contractelor deja semnate pentru dezvoltarea zonei.
In concluzie:
- suprafața construită rămâne aproximativ aceași, în cazul ambelor P.U.Z.-uri;
- scade suprafața circulațiilor carosabile prin desființarea unor articulații de pe latura sud-vestică a terenului;
- crește suprafața de spații pietonale;
- creste zona de facilitati, respectiv agrement in detrimentul cladirilor de locuit, respectiv a aglomerarii urbane;
- crește suprafața zonelor verzi, prin desființarea circulațiilor și parcajelor din colțul sud-vestic al terenului.
Notă: Mobilarea urbană are caracter orientativ, ilustrând posibilitatea unei soluții urbanistice.
Detaliile privind forma sau amplasarea exactă a posibilelor construcții se vor studia în faze ulterioare, respectând reglementarile aferente P.U.Z.
 
 

 

Categories